Országos vízinövény monitorozás

A Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsport koordinálásában nagyszabású vízinövény (makrofiton) felmérés történt 2019-ben. A felmérés és mintavétel célja az volt, hogy a vízgyűjtő gazdálkodási tervekben adathiányos víztestekről megbízható terepi adatokat szolgáltassunk. A terepi felméréseket hét botanikus végezte. A munka során mintegy 268 településhez tartozó 75 állóvíztestet és 215 folyóvíztestet mértünk fel, ezekre szolgáltattunk adatokat.

Az országos felmérésben 290 mintavételi ponton vizsgáltuk a vizeink állapotát a vízi növényeken keresztül.

 

Ritka már, hogy a tavakba házi állatokat engednek itatni. A képen ennek nyomai láthatóak. (Szikrai Holt-Tisza, Tiszaalpár)

 

A szennyzés, eutrofizálódás és a tavak túlhasználata mellett helyenként a vízhiány is súlyos (Hasznosi-víztározó, Pásztó)

 

Vízinövény vadászat a víz alatt (Dr. Löki Viktor)

 

egy stresszor a sok közül… (Markazi-tározó)

 

Botanikus (i.e. dispersion ecologist) munka közben (Dr. Lovas-Kiss Ádám)

 

Mohaállatka (bryozoa) keresés

 

Hazánban sajnos nagyon sok a siralmas (hipertróf) állapotban levő állóvíz (a képen a Cserőközi Holt-Tisza, Tiszaderzs)

 

Sajnos nagyon kevés víztest van ilyen szép állapotban! (Alpári Holt-Tisza, Tiszaalpár)

 

Mocskos-Duna (Homorúd): a nevével ellentétben egy üdítő színfolt a Duna mentén

Winners of the Bolyai János Research Grant of the Hungarian Academy of Sciences

The János Bolyai Research Scholarship is awarded by the Hungarian Academy of Sciences to outstanding researchers (under 45 years of age) with outstanding performance. Outstanding performance can be measured in many ways, but the number of first or last author articles published in Q1 is very important. It is a great pleasure for me that …

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertesek

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő teljesítménnyel bíró fiatal (45 év alatti) kutatóknak adományozza a Magyar Tudományos Akadémia. A kiemelkedő teljesítményt sokfékleképpen lehet mérni, de nagyon fontos a minél több, Q1-es lapban publikált, első vagy utolsó szerzős cikk. Nagy öröm számomra, hogy idén a kutatócsoportunk két tagja is elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Ez úton …

Tavaink ökológiai állapotminősítése – Vízi növények

A felszíni vizek ökológiai állapotértékeléséhez egyrészt alapvető fontosságú, hogy az egyes biológiai csoportok (hal, makrogerinctelen, alga, makrofita és fitobentosz) módszertanok többé-kevésbé ugyanolyan minősítési eredményt szolgáltassanak. De ugyanilyen fontos, hogy az EU egészében adott élőlénycsoport alapján az egyes minősítések (módszertanok) egymással összevethetőek legyenek.