Főoldal

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetében dolgozó kutatók jelentős szerepet vállalnak a felszíni vizeket érintő társadalmi feladatok megoldásában. Ilyen közcélú feladat a Víz Keretirányelv által megkövetelt ökológiai állapotértékelés is, amihez a kutatóink fontos kutatás-fejlesztési munkát végeznek, illetve a rutin mintavételi és adatértékelési munkákban is a hazai vízügyi ágazat segítségére vannak. Ezen a honlapon azokat a VKI ellátáshoz szükségesek szakmai anyagokat tesszük közé, amiket az Ökológiai Kutatóközpont és társ intézmények (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Közszolgálati Egyetem) kutatói készítettek, segítve ezzel a VKI célkitűzéseinek megvalósításán dolgozó állami, magán és civil szervezet munkáját. Ezek közül a legfontosabb a VKI-ban érintett öt élőlénycsoportra kidolgozott és az EU VKI interkalibrációs ellenőrzési folyamatán már átesett mintavételi és ökológiai állapotértékelési módszertanok leírása, de megtalálhatók a kutatóink által szerkesztett határozók és egyéb hatásvizsgálati dokumentumok is. A honlap folyamatosan frissül az újabb és újabb eredményeinket folyamatosan tesszük közzé. Ennek a honlapnak a létrejöttét a KEHOP-1.1.0-15-2016-0002 sz. pályázat támogatta.