Kiadványaink

Dr. Papp Beáta: Vízi- és vízparti mohák határozója

Szerző: Dr. Papp Beáta
Szerkesztette: Dr. Lukács Balázs András
Szakmai lektor: Dr. Németh Csaba
Fotók: Dr. Papp Beáta (Farkas Sándor 36. o., Dr. Lukács Balázs András 140. o.)
Illusztrációk a szerző rajzai alapján: Demeter Csilla
Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Budapest, 2021
ISBN 978-615-01-2207-6
Kiadványtervezés: Oriolus Bt., Debrecen, netszerkeszto.hu
Minden jog fenntartva. A kötet részleges vagy teljes felhasználása,
sokszorosítása, illetve utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos.
A kötet ábraanyaga kizárólag oktatási célokra használható fel szabadon.
Víz
Keretirányelv
monitoring
A kötet ajánlott hivatkozása: Papp Beáta (2021): Vízi- és vízparti mohák határozója.
Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 135 oldal
A könyv megjelenését támogatta:
„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz
szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című,
KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében végzett
kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.

Letöltés

Mohahatározó letöltése