Kiadványaink

Dr. Papp Beáta: Vízi- és vízparti mohák határozója

Szerző: Dr. Papp Beáta
Szerkesztette: Dr. Lukács Balázs András
Szakmai lektor: Dr. Németh Csaba
Fotók: Dr. Papp Beáta (Farkas Sándor 36. o., Dr. Lukács Balázs András 140. o.)
Illusztrációk a szerző rajzai alapján: Demeter Csilla
Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Budapest, 2021
ISBN 978-615-01-2207-6
Kiadványtervezés: Oriolus Bt., Debrecen, netszerkeszto.hu
Minden jog fenntartva. A kötet részleges vagy teljes felhasználása,
sokszorosítása, illetve utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos.
A kötet ábraanyaga kizárólag oktatási célokra használható fel szabadon.
Víz
Keretirányelv
monitoring
A kötet ajánlott hivatkozása: Papp Beáta (2021): Vízi- és vízparti mohák határozója.
Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 135 oldal
A könyv megjelenését támogatta:
„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz
szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című,
KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében végzett
kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.

Letöltés

Mohahatározó letöltése

Boda Pál – Várbíró Gábor – Ficsór Márk Módszertani Kézikönyv a Víz Keretirányelv feladataihoz kapcsolódóan a MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELENEK mintavételéhez és ökológiai állapotértékeléséhez

Szerzők: Boda Pál, Várbíró Gábor, Ficsór Márk

Szerkesztette: Zagyva Tünde Andrea

Szakmai lektorálás: Kovács Krisztián

Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 2023

ISBN 978-615-6375-10-0

Minden jog fenntartva. A könyv részleges vagy teljes felhasználása, sokszorosítása, illetve
utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos. A kötet ábraanyaga kizárólag oktatási
célokra használható fel szabadon.

A kötet ajánlott hivatkozása:

Boda P., Várbíró G., Ficsór M. (2023) Módszertani Kézikönyv a Víz Keretirányelv feladataihoz kapcsolódóan a
Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek mintavételéhez és ökológiai állapotértékeléséhez. Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 60 pp.

A könyv megjelenését támogatta:
“A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések
végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások
kiépítése, fejlesztése” című KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
végzett kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.

Letöltés

MZ Módszertani kézikönyv letöltése