Makrogerinctelenek

A HMMI  Minősítési eljárás a makrogerinctelen mintavételi és értékelési módszer alapján feldolgozott mintákra alkalmazható. Az értékelés a nemzetközi ökológiai interkalibrációban elfogadott és interkalibrált módszer, tehát alkalmas a VKI-követelményeinek megfelelő monitoring és állapotértékelésre.

A HMMI index az alábbi online applokációval számolható:

 

Boda Pál – Várbíró Gábor – Ficsór Márk Módszertani Kézikönyv a Víz Keretirányelv feladataihoz kapcsolódóan a MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELENEK mintavételéhez és ökológiai állapotértékeléséhez

Szerzők: Boda Pál, Várbíró Gábor, Ficsór Márk

Szerkesztette: Zagyva Tünde Andrea

Szakmai lektorálás: Kovács Krisztián

Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 2023

ISBN 978-615-6375-10-0

Minden jog fenntartva. A könyv részleges vagy teljes felhasználása, sokszorosítása, illetve
utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos. A kötet ábraanyaga kizárólag oktatási
célokra használható fel szabadon.

A kötet ajánlott hivatkozása:

Boda P., Várbíró G., Ficsór M. (2023) Módszertani Kézikönyv a Víz Keretirányelv feladataihoz kapcsolódóan a
Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek mintavételéhez és ökológiai állapotértékeléséhez. Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 60 pp.

A könyv megjelenését támogatta:
“A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések
végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások
kiépítése, fejlesztése” című KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
végzett kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.

Letöltés

MZ Módszertani kézikönyv letöltése