Makrofita

Dr. Papp Beáta:
Vízi- és vízparti
mohák határozója

Szerző: Dr. Papp Beáta
Szerkesztette: Dr. Lukács Balázs András
Szakmai lektor: Dr. Németh Csaba
Fotók: Dr. Papp Beáta (Farkas Sándor 36. o., Dr. Lukács Balázs András 140. o.)
Illusztrációk a szerző rajzai alapján: Demeter Csilla
Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Budapest, 2021
ISBN 978-615-01-2207-6
Kiadványtervezés: Oriolus Bt., Debrecen, netszerkeszto.hu
Minden jog fenntartva. A kötet részleges vagy teljes felhasználása,
sokszorosítása, illetve utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos.
A kötet ábraanyaga kizárólag oktatási célokra használható fel szabadon.
A kötet ajánlott hivatkozása: Papp Beáta (2021): Vízi- és vízparti mohák határozója.
Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 135 oldal
A könyv megjelenését támogatta:
„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz
szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című,
KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében végzett
kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.

Dr. Papp Beáta:
Vízi- és vízparti
mohák határozója

Szerző: Dr. Papp Beáta
Szerkesztette: Dr. Lukács Balázs András
Szakmai lektor: Dr. Szurdoki Erzsébet
Fotók: Dr. Papp Beáta (Németh Csaba 28. o., Farkas Sándor 32. o.,
Tomas Hallingbäck 62. o., Kjell Ivar Flatberg 74., 98. o.)
Illusztrációk a szerző rajzai alapján: Demeter Csilla
Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet, Budapest, 2021
ISBN 978-615-6375-06-3
Kiadványtervezés: Oriolus Bt., Debrecen, netszerkeszto.hu
Minden jog fenntartva. A kötet részleges vagy teljes felhasználása,
sokszorosítása, illetve utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos.
A kötet ábraanyaga kizárólag oktatási célokra használható fel szabadon.

A kötet ajánlott hivatkozása: Papp Beáta (2022): Lápi mohák határozója.
Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 167 oldal
A könyv megjelenését támogatta:
„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz
szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című,
KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében végzett
kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.

Módszertani Kézikönyv
A Víz Keretirányelv Feladataihoz
Kapcsolódó Makrofiton
Mintavételhez és Ökológiai
Állapotértékeléshez

Szerzők: Dr. Lukács Balázs András (edényes növények) és Dr. Papp Beáta (mohák)
Szerkesztette: Dr. Lukács Balázs András és Zagyva Tünde Andrea
Szakmai lektorálás: Dr. Gulyás Gergely és Dr. Löki Viktor
Fotók: © Dr. Lukács Balázs András
Növényrajzok: © Jana Táborská
Felelős kiadó: Ökológiai Kutatóközpont, Budapest, 2023
ISBN 978-615-6375-11-7
Minden jog fenntartva. A könyv részleges vagy teljes felhasználása, sokszorosítása, illetve utánközlése a kiadó és a szerző engedélye nélkül tilos. A kötet ábra anyaga kizárólag oktatási célokra használható fel szabadon.
A könyv megjelenését támogatta:
“A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében végzett kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program.