Researchers and staff

Fitoplakton

[rushmore_team_list post_taxonomy="student:student" count="-1" order="ASC" title_visibility="yes" des_visibility="yes" phone_number_visibility="yes" email_visibility="yes" social_visibility="yes" _id="534581" cat="6" r_cat="fitoplakton" btn_visibility="__empty__" orderby="ID" link_to_profile="yes" column="3" image_size="academix-team-thumbnail" custom_css="{`kc-css`:{}}" animate="fadeIn|200|3.5s"]

Makrozoo

[rushmore_team_list post_taxonomy="student:student" count="-1" order="ASC" title_visibility="yes" des_visibility="yes" phone_number_visibility="yes" email_visibility="yes" social_visibility="yes" _id="587261" cat="6" r_cat="makrozoo" btn_visibility="__empty__" orderby="ID" link_to_profile="yes" column="3" image_size="academix-team-thumbnail"]

Makrofita

[rushmore_team_list post_taxonomy="student:student" count="-1" order="ASC" title_visibility="yes" des_visibility="yes" phone_number_visibility="yes" email_visibility="yes" social_visibility="yes" _id="469140" cat="6" r_cat="makrofita" btn_visibility="__empty__" orderby="ID" link_to_profile="yes" column="3" image_size="academix-team-thumbnail"]

Technikai

[rushmore_team_list post_taxonomy="student:student" count="-1" order="__empty__" title_visibility="yes" des_visibility="yes" phone_number_visibility="yes" email_visibility="yes" social_visibility="__empty__" _id="713052" cat="6" r_cat="technikai" btn_visibility="__empty__" orderby="title" link_to_profile="yes" column="3" image_size="academix-team-thumbnail"]

A kutatócsoport tevékenysége

A kutatócsoport feladata hidrobiológiai vonatkozású alap- és alkalmazott kutatások végzése. Ezek között kiemelt szereppel bír a tájhasználat, a biotikus és abiotikus környezeti faktoroknak a vízi élőlényközösségek faji- és funkcionális összetételére, illetve szerkezetére gyakorolt hatásainak vizsgálata. A kutatócsoport nagy jelentőséget tulajdonít a vizekkel kapcsolatos, jelentős társadalmi kérdések alkalmazott jellegű kutatásainak, így tevékeny szerepet vállal a hazai és nemzetközi vízpolitikai (pl. Víz Keretirányelv) kérdések megválaszolásában.

A kutatócsoport missziója továbbá, hogy koordinálja és összegezze a Tisza és vízgyűjtő területén az élővilággal összefüggő taxonómiai, cönológiai, ökológiai és élettani kutatásokat, továbbá a Tisza és a tiszai Alföld természeti múltjának, múlt-, jelen- és jövőbeli természetes változásainak, illetve a mesterséges beavatkozások hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgálatát és a Tisza biológiai anyagforgalmával kapcsolatos kutatásokat.